Керівники: > Артюхов В.Г.


Бочковський В’ячеслав Вікторович

Тема дипломної роботи: Інформаційні технології в сучасному автомобілі

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.


Гаюха Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Ідентифікація музичних нот з використання вейвлет перетворення

Науковий керівник: Доц. Артюхов В.Г.


Гончаренко Олександр Павлович

Тема дипломної роботи: Корпоративні мережі в баківскій сфері

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.


Зубенко Іван Миколайович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів розпізнавання музичних нот у частотній області

Науковий керівник: Доц. Артюхов В.Г.


Капралов Георгій Олександрович

Тема дипломної роботи: Підвищення ефективності прийому сигналів в бездротових системах зв’язку в умовах багатопроменевого відбиття

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.


Капралов Георгій Олександрович

Тема дипломної роботи: Програмні засоби відновлення метаданих в аудіофайлах

Науковий керівник: Доц. Артюхов В.Г.


Моховцев Кирило Андрійович

Тема дипломної роботи: Системи інерціонної навігації безпілотного літального апарату

Науковий керівник: доц. Артюхов В. Г.


Ніколаєнко Андрій Костянтинович

Тема дипломної роботи: Використання частотно-спектрального аналізу для розпізнавання музичних інструментів

Науковий керівник: Доц.АртюховВ.Г.


Орловський Тарас Віталійович

Тема дипломної роботи: Використання мобільного зв’язку для передачі даних

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.


Панкратов Олександр Юрійович

Тема дипломної роботи: Параметричний еквалайзер для обробки аудіофайлів

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.