Керівники: > Чкалов О.В.
Видолоб Антон Валерійович

Тема дипломної роботи: Розробка системи керування рухом крокуючого робота засобами SimMechanics та Unity

Науковий керівник: доц., к.т.н., Чкалов О. В
Залозний Михайло Віталійович

Тема дипломної роботи: Манипуляция сложным объектом. Блок формирования пространственной модели сложного объекта с использованием LegoEducation (Комплексная работа. Часть 1)

Науковий керівник: Чкалов А.В.


Залозний Михайло Віталійович

Тема дипломної роботи: Система підтримки прийняття рішень для вибору актуальних напрямків досліджень та розробок. Підсистема аналізу даних.

Науковий керівник: Доцент кафедри СП Чкалов О.В.
Лешик Андрій Вікторович

Тема дипломної роботи: Алгоритми та програмні засоби обробки зображень на основі генетичних алгоритмів оптимізації

Науковий керівник: доц., к.т.н. Чкалов О.В.