Керівники: > Гіоргізова-Гай В.Ш.


Абрамова Олександра Олегівна

Тема дипломної роботи: Засоби адміністрування відеолекцій хмарної системи дистанційного навчання

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Бабенко Олександр Анатолійович

Тема дипломної роботи: Балансування навантаження додаткiв у “хмарному”середовищі

Науковий керівник: к.т.н. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Бужак Юлія Юріївна

Тема дипломної роботи: Модернізація веб-сайту створеного засобами CMS

Науковий керівник: доц., к.т.н. Гіоргізова-Гай В.Ш.Голубовський Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Аналіз ринку апаратного забезпечення для технології IEEE 802.11

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В. Ш.


Голубовський Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження програмного забезпечення однорівневого Грід на базі архітектури CONDOR

Науковий керівник: доц. Гіоргізоваі-Гай В. Ш.


Гребенко Петро Андрійович

Тема дипломної роботи: Інструментальні засоби підготовки відео лекцій для хмарної системи дистанційного навчання

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В.Ш.Дробина Володимир Сергійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів реалізації функцій мережних екранів

Науковий керівник: Доц. Гіоргизова-Гай В. Ш.