Керівники: > Капшук О.А.
Водяник Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Реалізація алгоритмів розпізнавання відбитків пальців в системах контролю та управління доступом

Науковий керівник: Доц. Капшук О. О.
Єфремов Олександр Валерійович

Тема дипломної роботи: Побудова 3D-моделі обличчя людини для ідентифікації особи в системах контролю та управління доступом

Науковий керівник: Доц. Капшук О. О.Іщенко Ярослав Іванович

Тема дипломної роботи: Аналіз алгоритмів та програмних засобів для порівняння документів

Науковий керівник: доц. к.т.н. Капшук О.О.


Казаченко Ольга Дмитрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів протидії аналізу криптосистем при апаратній реалізації RSA

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Капшук О.О.