Керівники: > Кисельов Г.Д.


Акимов Вадим Сергійович

Тема дипломної роботи: Інтелектуальна система створення індивідуального календарного плану навчального процесу

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.Бабенко Владимир Владимирович

Тема дипломної роботи: Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Науковий керівник: доц. к.т.н Кисельов Г.Д.


Бурій Клим Михайлович

Тема дипломної роботи: Створення засобів допомоги та навчання користувачів семантичного Web-порталу

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г. Д.


Вовненко Сергій Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування системи Labview для розв’язку задач моделювання (комплексний проект)

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г. Д.


Володін Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Засобиінтеграціїхмарноїсистемидистанційногонавчання з ресурсами цифрової науки

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д