Керівники: > Рогоза В.С.


Атаманчук Віталій Богданович

Тема дипломної роботи: Аналіз мов програмування мультиагентних систем

Науковий керівник: професор Рогоза В.С.Куц Петро Олегович (ІТП)

Тема дипломної роботи: Модель мультиагентної системи для вирішення задач інтелектуального аналізу даних

Науковий керівник: проф. Рогоза В.С.Науменко Тетяна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Технології формування знань та обміну знаннями в інтелектуальних комп’ютерних системах

Науковий керівник: професор, д.т.н., Рогоза В.С.


Романенко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка і використання онтологій в мультиагентній платформі JADE

Науковий керівник: Рогоза В.С.

Токар Ярина Сергіївна

Тема дипломної роботи: Методи класифікації та кластеризації нечітко визначених даних

Науковий керівник: Проф. Рогоза В.С.