Керівники: > Снитюк В. Є.


Дяченко Олександр Сергійович

Тема дипломної роботи: Інтегрована система навчання і контролю знань на основі адаптивних технологій

Науковий керівник: професор, д.т.н. Снитюк В. Є.


Мулява Ігор Ярославович

Тема дипломної роботи: Система формування розкладу навчальних занять з використанням суб’єктивних переваг

Науковий керівник: доц., д.т.н. Снитюк В.Є.


Письменний Ігор Олександрович

Тема дипломної роботи: Мультиагентні технології як засіб оптимізації функціонування підприємств галузі

Науковий керівник: д.т.н., професор, Снитюк В. Є.


Романенко Вікторія Михайлівна

Тема дипломної роботи: Технологія проектування системи автоматичного синтезу тестів для контролю знань

Науковий керівник: Снитюк В.Е.