Керівники: > Стіканов В. Ю.Гудирєв Сергій Володимирович

Тема дипломної роботи: Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Гурин Діна Володимирівна

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів зменшення впливу конструктивно-технологічних розбіжностей на характеристики ІС

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Казаков Олег Володимирович

Тема дипломної роботи: Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Костюченко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів компенсації кривизни температурно-стабільного джерела опорної напруги

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.Скрипка Олександр Васильович

Тема дипломної роботи: Дослідження коректуючої логіки для швидкодійних аналогово-цифрових перетворювачів

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.Філатов Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження особливостей побудови фотодіодних підсилювачів

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.


Швайченко Олена Володимирівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів проектування швидкодіючих АЦП

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.