Керівники: > Свірін П.В.


Грушко Андрій Анатолійович

Тема дипломної роботи: Повнотекстовий нечіткий пошук

Науковий керівник: Свірін П.В.


Загороднюк Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Системи обробки великих об’ємів даних із застосуванням платформи Apache Hadoop

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.


Котляров Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка системи знаходження плагіату в дипломних роботах

Науковий керівник: Асс. Свірін П.В


Кошкін Єгор Геннадійович

Тема дипломної роботи: Архітектури та застосування сучасних графових баз даних

Науковий керівник: ас, к.т.н. Свірін П.В.


Кривокінь Сергій Миколайович

Тема дипломної роботи: Побудова наближених до реального часу розподілених систем обробки даних із застосуванням Apache Storm

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.


Осіюк Микола Вікторович

Тема дипломної роботи: Застосування методики машинного навчання Q-Learning

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.


Токарський Андрій Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування об’єктно-орієнтованих баз даних в інформаційних системах

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.