Керівники: > Цурін О.П.


Унгул Володимир Валерійович

Тема дипломної роботи: Сучасні засоби пошуку вразливостей Web-сайтів та серверів та аналіз їх можливостей і практичного використання

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурин О.Ф.


Ушеренко Роман Борисович

Тема дипломної роботи: Дослідження, розробка та впровадження оцінки заданого набору Webometrics параметрів на заданій множині Web-сайтів

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Ханенко Олександр Андрійович

Тема дипломної роботи: Автоматизовані засоби парсингу проектів дистанційного навчання в Cloud для заповнення сайту http://dl-cloud.kpi.ua

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О. П.


Циховський Ігор Геннадійович

Тема дипломної роботи: Підготовка наукових журналів для включення у міжнародну бібліографічну базу SCOPUS

Науковий керівник: Цурін О.П.


Циховський Ігор Геннадійович

Тема дипломної роботи: Створення автоматизованого сервісу звітування та моніторингу успішності виконання навчального плану студентами

Науковий керівник: Доцент кафедри СП Цурін О.П.


Шафрай Андрій Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів збирання та пошуку інформації на заданій множині Web-сайтів

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.