Магістри > 2009 Рік


Аронов Ігор Дмитрович

Тема дипломної роботи: Адаптація однопоточних програмних засобів САПР для роботи на кластерних архітектурах

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.


Безкоровайний Євгеній Володимирович

Тема дипломної роботи: Сучасні інформаційні технології в автомобільних контрольно-пропускних пунктах

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Бочкарьов Гліб Віталійович

Тема дипломної роботи: Система зберігання даних траєкторій молекулярної динаміки білків та нуклеїнових кислот в Грід-середовищі віртуальної лабораторії MolDynGRID

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.


Голубничий Олексій Олегович

Тема дипломної роботи: Програма прогнозування руху пасажирського транспорту в системі АСДУ-Табло

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г. Д.


Гончаренко Олександр Павлович

Тема дипломної роботи: Корпоративні мережі в баківскій сфері

Науковий керівник: Доц. Артюхов В. Г.


Губарєв Олександр Миколайович

Тема дипломної роботи: Управління розподіленим пулом ресурсів в розподілених віртуальних організаціях

Науковий керівник: Ст. в. Круковський М. Ю.


Гудирєв Сергій Володимирович

Тема дипломної роботи: Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Єременко Антон Віталійович

Тема дипломної роботи: Розподілене управління документообігом динамічно створюваних віртуальних організацій

Науковий керівник: Ст. в. Круковський М. Ю.


Казаков Олег Володимирович

Тема дипломної роботи: Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Костенко В’ячеслав Григорович

Тема дипломної роботи: Кластерні рішення інформаційных систем масового обслуговування

Науковий керівник: Доц. Харченко К. В.