Магістри > 2010 Рік


Антонович Євген Анатолійович

Тема дипломної роботи: Автоматизовані засоби створення баз даних книжок та журналів для сайтів та систем дистанційного навчання

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Воробйова Олена Іванівна

Тема дипломної роботи: Реалізація та розробка мета даних для структуризації сховища даних

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.


Гурин Діна Володимирівна

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів зменшення впливу конструктивно-технологічних розбіжностей на характеристики ІС

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.


Дробина Володимир Сергійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів реалізації функцій мережних екранів

Науковий керівник: Доц. Гіоргизова-Гай В. Ш.


Дрозд Олексій Юрійович

Тема дипломної роботи: Дані і мета дані в семантичному Гріді

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.


Дяченко Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів побудови підсистем формування завдання на дослідження для САПР ALLTED

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.


Зосімчук Артем Валерійович

Тема дипломної роботи: Особливості організації асінхронного вводу-виводу в додатках з високим навантаженням під керуванням OC Linux

Науковий керівник: Доц. Воєвода О. О.


Іванченко Роман Миколайович

Тема дипломної роботи: Рейтинг навчального закладу по науковій роботі в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Кедровський Михайло Анатолійович

Тема дипломної роботи: Дослідження вразливостей WEB-сайтів та методів їх усунення

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Кобилінський Олександр Анатолійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів організації паралельних обчислень на графічних процесорах

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.