Магістри > 2011 Рік


Білоброва Ольга Олександрівна

Тема дипломної роботи: Грід –система для наук про Землю

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.


Бритова Олена Олексіївна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів паралелізації в задачах верифікації

Науковий керівник: ст. викл. Корначевський Я. І.


Голубовський Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження програмного забезпечення однорівневого Грід на базі архітектури CONDOR

Науковий керівник: доц. Гіоргізоваі-Гай В. Ш.


Зеленюк Олексій Анатолійович

Тема дипломної роботи: Веб-сервіси системи моделювання

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.


Ісмагілов Євгеній Андріянович

Тема дипломної роботи: Семантичний Грід для науки і інженерії

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.


Київський Олександр Григорович

Тема дипломної роботи: Методи візуалізації даних у мережі побутових приладів

Науковий керівник: доц. Кисельов Г. Д.


Концевий Дмитро Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження програмного забезпечення однорівневого Грід на базі архітектури BOINC

Науковий керівник: доц. Гіоргізова-Гай В. Ш.


Костюченко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів компенсації кривизни температурно-стабільного джерела опорної напруги

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.


Кот Дмитро Миколайович

Тема дипломної роботи: Дослідження особливостей гібридного методу побудови макромоделей неелектричних складових МЕМС

Науковий керівник: доц. Ладогубець В. В.


Ломакін Андрій Миколайович

Тема дипломної роботи: Заснований на онтології вибір Грід- ресурсів

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.