Магістри > 2012 Рік


Бевз Світлана Юріївна

Тема дипломної роботи: Розробка системи обліку використання ресурсів в українському національному Грід

Науковий керівник: доц. Свістунов С.Я.


Бодрова Юлія Юріївна

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів супроводження та оцінки рейтингу Web-сайтів журналів НТУУ»КПІ»

Науковий керівник: доц. Цурін О.П.


Бочко Олексій Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження алгоритмів квантових обчислень

Науковий керівник: ст. викл. Бритов О.А.


Бурій Клим Михайлович

Тема дипломної роботи: Застосування онтологій в менеджменті даних в Грід системах

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Гомольський Євген Васильович

Тема дипломної роботи: Семантична оболонка для реляційних баз даних

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.


Гончаренко Валерій Сергійович

Тема дипломної роботи: Методи і алгоритми керування ресурсами на основі онтологій в середовищі Грід

Науковий керівник: доц. Гемба О.В.


Горбик Олександр Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження алгоритмiв роботи з розрідженими матрицями в середовищi CUDA

Науковий керівник: доц. Кирюша Б.А.


Клабуновська Аліса Олександрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методу головних компонентів для редукції простору вхідних даних в задачах розпізнавання образів

Науковий керівник: проф. Рогоза В.С.


Кожома Євгенія Ігорівна

Тема дипломної роботи: Системи електронних платежів за використання програмних продуктів у Web-додатках

Науковий керівник: доц. Фіногенов О.Д.


Коломієць Дмитро Вікторович

Тема дипломної роботи: Візуалізація результатів роботи міждисциплінарного комплексу моделювання на базі системи ROOT

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.