Магістри > 2013 Рiк


Городецька Наталія Вікторівна (ІТП)

Тема дипломної роботи: Грід в бізнесі

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Давиденко Костянтин Петрович (СП)

Тема дипломної роботи: Використання методів класифікації і прогнозування для розпізнавання невербальних компонентів взаємодії користувача з програмною системою.

Науковий керівник: доц. Кисельов Г.Д.


Драган Дмитро Дмитрович (ІТП)

Тема дипломної роботи: Методи виявлення і розпізнавання рухомих об’єктів при відеоспостереженні

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Ель Джувейді Абулсан Рімма Резкалівна (ІТП)

Тема дипломної роботи: SmartGrid в енергетиці

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Куц Петро Олегович (ІТП)

Тема дипломної роботи: Модель мультиагентної системи для вирішення задач інтелектуального аналізу даних

Науковий керівник: проф. Рогоза В.С.


Кучер Владислав Олегович (СП)

Тема дипломної роботи: Система керування задач-потоками для NorduGrid

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Лівшиц Вадим Ігорович (ІТП)

Тема дипломної роботи: Побудова цифрових моделей шаблонів будівельних елементів для САПР

Науковий керівник: доц. Капшук О.О.


Лунченко Олена Олександрівна (ІТП)

Тема дипломної роботи: Грід в медицині

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Ляпін Павло Сергійович (СП)

Тема дипломної роботи: Підсистема формування завдань для GridAllted

Науковий керівник: доц. Ладогубець В.В.


Мельничук Роман Михайлович (СП)

Тема дипломної роботи: Підсистема формування маршрутів та потоків завдань для GridAllted

Науковий керівник: доц. Ладогубець В.В.