Магістри > 2014 Рік


Абрамова Олександра Олегівна

Тема дипломної роботи: Засоби адміністрування відеолекцій хмарної системи дистанційного навчання

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Биков Сергій Сергійович

Тема дипломної роботи: Оптимізація структур гібридних суперкомп’ютерів та їх програмування

Науковий керівник: Проф. Петренко А.І.


Бондар Ксенія Олександрівна

Тема дипломної роботи: Електронна медична карта для мобільної медицини

Науковий керівник: Проф. Петренко А.І.


Володін Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Засобиінтеграціїхмарноїсистемидистанційногонавчання з ресурсами цифрової науки

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д


Гаюха Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Ідентифікація музичних нот з використання вейвлет перетворення

Науковий керівник: Доц. Артюхов В.Г.


Голубова Ірина Андріївна

Тема дипломної роботи: Побудова мобільного репозитарію даних, які зберігаються у декількох хмарах

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д.


Гребенко Петро Андрійович

Тема дипломної роботи: Інструментальні засоби підготовки відео лекцій для хмарної системи дистанційного навчання

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Гречко Анна Едуардівна

Тема дипломної роботи: Дослідження технології створення інтелектуальних агентів мультиагентних систем

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д.


Зубенко Іван Миколайович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів розпізнавання музичних нот у частотній області

Науковий керівник: Доц. Артюхов В.Г.


Кармазь Ксенія Юріївна

Тема дипломної роботи: Контентний пошук текстової інформації в базах даних

Науковий керівник: Проф. Петренко А.І.