Магістри > 2015 Рік


Архангельський Кирило Євгенович

Тема дипломної роботи: Алгоритми комп’ютерного зору в системах доповненої реальності

Науковий керівник: к.т.н. доц. Харченко К.В.


Бабенко Олександр Анатолійович

Тема дипломної роботи: Балансування навантаження додаткiв у “хмарному”середовищі

Науковий керівник: к.т.н. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Вініченко Андрій Миколайович

Тема дипломної роботи: Семантичні композитні веб-додатки в наукових дослідженнях

Науковий керівник: ст.вик. Булах Б.В.


Кислий Роман Володимирович

Тема дипломної роботи: Data mining як засіб структурування великих обсягів даних (Big Data) та їх обробки

Науковий керівник: д.т.н., професор, Петренко А. І.


Ковтун Олексій Олексійович

Тема дипломної роботи: Сервісно-орієнтовані обчислення (SOC) і їх застосування в інженерії

Науковий керівник: проф., д. т. н. Петренко А.І.


Кондіус Костянтин Юрійович

Тема дипломної роботи: Засоби отримання та обчислення присутності, цитованості та Н-індекса в наукових базах даних

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.


Лугова Ольга Юріївна

Тема дипломної роботи: Аналіз надійності технологій розпізнавання облич в системах аутентифікації користувачів комп’ютерних систем

Науковий керівник: к.т.н. доц. Капшук О.О.


Лях Андрій Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів вирішення комбінаторних задач з використанням суперкомп’ютера

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.


Моргун Микола Євгенійович

Тема дипломної роботи: Пошук зображень за змістом з використанням нейронних мереж

Науковий керівник: Доц. Харченко К.В.


Патока Єгор Романович

Тема дипломної роботи: Кластеризація переміщень абітурієнтів при поданні документів до вищих навчальних закладів

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.