Магістри > 2017 Рік


Галатенко Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Розпізнавання нот піаніно за допомогою нейронних мереж

Науковий керівник: доц. к.т.н. Харченко К.В.


Галатенко Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Розпізнавання нот піаніно за допомогою штучних нейронних мереж

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.


Казаченко Ольга Дмитрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів протидії аналізу криптосистем при апаратній реалізації RSA

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Капшук О.О.


Качко Микита Андрійович

Тема дипломної роботи: Розподілене обчислення генетичних алгоритмів за допомогою системи Hadoop

Науковий керівник: доц. к.т.н. Харченко К. В.


Куцаченко Нікіта Геннадійович

Тема дипломної роботи: Керування контентом в віртуальній реальності за допомогою жестів

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Капшук О.О.


Малишев Андрій Ігорович

Тема дипломної роботи: Синхронізація анімації обличчя персонажа у віртуальній реальності із голосом в режимі реального часу.

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Харченко К.В.


Мироненко Сергій Сергійович

Тема дипломної роботи: Використання мікросервісів при розробці локальної комп’ютерної мережі

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Кисельов Г.Д.


Науменко Тетяна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Технології формування знань та обміну знаннями в інтелектуальних комп’ютерних системах

Науковий керівник: професор, д.т.н., Рогоза В.С.


Попеляєв Денис Павлович

Тема дипломної роботи: Дослідження і розробка обчислювальної мережі в концепції Інтернет речей з використанням штучних нейронних мереж

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.


Савельєв Юрій Дмитрович

Тема дипломної роботи: Використання конвуляційних нейронних мереж для генерації структурної моделі обличчя

Науковий керівник: доц. к.т.н Безносик О.Ю.