Магістри > 2017 Рік > 8.05010103 Системне проектування


Качко Микита Андрійович

Тема дипломної роботи: Розподілене обчислення генетичних алгоритмів за допомогою системи Hadoop

Науковий керівник: доц. к.т.н. Харченко К. В.


Малишев Андрій Ігорович

Тема дипломної роботи: Синхронізація анімації обличчя персонажа у віртуальній реальності із голосом в режимі реального часу.

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Харченко К.В.


Науменко Тетяна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Технології формування знань та обміну знаннями в інтелектуальних комп’ютерних системах

Науковий керівник: професор, д.т.н., Рогоза В.С.


Савельєв Юрій Дмитрович

Тема дипломної роботи: Використання конвуляційних нейронних мереж для генерації структурної моделі обличчя

Науковий керівник: доц. к.т.н Безносик О.Ю.


Чернацький Артем Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження мікроконтролерів та міні комп’ютерів у IoT пристроях

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.


Яременко Вадим Сергійович

Тема дипломної роботи: Побудова моделей обробки великих масивів даних з використанням технології MapReduce

Науковий керівник: проф., д.т.н. Рогоза В.С.