Магістри > 2018 Рік > 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системне проектування сервісів)


Галушко Марія Олегівна

Тема дипломної роботи: Класифікація зображень на GPU за допомогою нейронних мереж

Науковий керівник: к.т.н., доц. Харченко К.В


Петрішенко Сергій Олександрович

Тема дипломної роботи: Управління потоками подій в режимі реального часу за допомогою інтернету речей

Науковий керівник: доц. к.т.н. Безносик О.Ю.


Піпіч Артем Андрійович

Тема дипломної роботи: Семантична хореографія REST-сервісів

Науковий керівник: ст. в. к.т.н. Булах Б.В.