Магістри


Шугаєв Володимир Олександрович

Тема дипломної роботи: Обмін семантичними даними в обчислювальному Гріді

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.


Шукайло Андрій Костянтинович

Тема дипломної роботи: Дослідження можливостей реалізації графічного інтерфейсу користувача для проміжного шару забезпечення ARC в українському національному Грід

Науковий керівник: доц. Свістунов С.Я.


Шумейко Юрій Дмитрович

Тема дипломної роботи: Технології семантичного пошуку в масивах неструктурованої інформації

Науковий керівник: доц. Гемба О. В.


Юрченко Володимир Вікторович

Тема дипломної роботи: Грід-орієнтований науковий портал для зберігання і обробки медичних зображень

Науковий керівник: Доц. Свістунов С.Я.


Якименко Юрій Володимирович

Тема дипломної роботи: Дослідження особливостей побудови схемних редакторів

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.


Яковлева Ганна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів контекстно-залежного керування процесом отримання знань

Науковий керівник: доц., к.т.н. Кисельов Г.Д.


Яременко Андрій Костянтинович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів організації WEB доступу до САПР ALLTED

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.


Яременко Вадим Сергійович

Тема дипломної роботи: Побудова моделей обробки великих масивів даних з використанням технології MapReduce

Науковий керівник: проф., д.т.н. Рогоза В.С.