Магістри
Бондар Ксенія Олександрівна

Тема дипломної роботи: Електронна медична карта для мобільної медицини

Науковий керівник: Проф. Петренко А.І.Бочкарьов Гліб Віталійович

Тема дипломної роботи: Система зберігання даних траєкторій молекулярної динаміки білків та нуклеїнових кислот в Грід-середовищі віртуальної лабораторії MolDynGRID

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.


Бочко Олексій Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження алгоритмів квантових обчислень

Науковий керівник: ст. викл. Бритов О.А.
Бритова Олена Олексіївна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів паралелізації в задачах верифікації

Науковий керівник: ст. викл. Корначевський Я. І.