Спеціалісти


Акінфієва Анастасія Олегівна

Тема дипломної роботи: Розробка лабораторного практикуму з дисципліни “Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур”

Науковий керівник: к.т.н., доц. Харченко К.В


Аліксієнко Юлія Володимирівна

Тема дипломної роботи: Розробка засобів створення шаблонів для Joomla та Drupal

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.


Андреєв Андрій Юрійович

Тема дипломної роботи: Паралельні обчислення. Оцінка впливу балансу на завантаження. (комплексний проект)

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.


Артемчук Олег Анатолійович

Тема дипломної роботи: Впровадження IP – телефонії в ТОВ «Укрпромбанк»

Науковий керівник: Доц. Гіоргізова-Гай В. Ш.


Асс. Свірін П.В

Тема дипломної роботи: Розробка комплексної системи метрик для рефакторінгу застарілого коду

Науковий керівник: Асс. Свірін П.В.


Атаманенко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Автоматизація побудови тривимірних сцен в пакеті Maya на прикладі архітектури (компл. проект)

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.


Ахмадов Тимур Фахрідінович

Тема дипломної роботи: Використання UMD в учбовій Грід-інфраструктурі

Науковий керівник: Доц. Свістунов В.Я


Ачкасов Віталій Михайлович

Тема дипломної роботи: Електронна бібліотека джерел Grid

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.


Аширов Артур Артурович

Тема дипломної роботи: Розробка розподіленої системи індексації даних із застосуванням платформи Hadoop

Науковий керівник: Ст. в. Воєвода О. О.


Бабенко Владимир Владимирович

Тема дипломної роботи: Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Науковий керівник: доц. к.т.н Кисельов Г.Д.