Спеціалісти > 2012 Рік


Абрамова Олександра Олегівна

Тема дипломної роботи: Охорона здоров’я і Грід технології

Науковий керівник: доц. Світстунов С.Я.


Ахмадов Тимур Фахрідінович

Тема дипломної роботи: Використання UMD в учбовій Грід-інфраструктурі

Науковий керівник: Доц. Свістунов В.Я


Биков Сергій Сергійович

Тема дипломної роботи: Автономне керування обчислювальними ресурсами: самостійна конфігурація, самооптимізація і самозахист

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Бобир Катерина Михайлівна

Тема дипломної роботи: Інтерфейс схемотехнічного і функціонально – логічного моделювання

Науковий керівник: доц. Гіоргізова-Гай В.Ш.


Бондар Ксенія Олександрівна

Тема дипломної роботи: Методи побудови тривимірної графічної моделі середовища за допомогою датчиків

Науковий керівник: доц. Кисельов Г.Д.


Володін Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Грід технології в бізнесі

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.


Галковський Олександр Григо-рович

Тема дипломної роботи: Програмні засоби супроводження реєстрації друкованих видань у Google Scholar та Scopus

Науковий керівник: Доц. Цурін О.П.


Гаюха Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Нейронні мережі на основі радіальних базисних функцій

Науковий керівник: ст. викл. Іщенко Г.В.


Голубова Ірина Андріївна

Тема дипломної роботи: Дослідження технологій розподілених обчислень в середовищі Android

Науковий керівник: доц. Кисельов Г.Д.


Горбенко Віктор Анатолійович

Тема дипломної роботи: Побудова та дослідження моделі штучної нейронної мережі для рішення завдань класифікації об’єктів у багатопоточних комп’ютерних середовищах

Науковий керівник: Ст. викл. Іщенко Г.В.