Дубневич Дмитро Олександрович – Використання моделі штучної нейронної мережі Хопфілда для розв’язання задач класифікації і регрессії

Дубневич Дмитро Олександрович

Тема дипломної роботи: Використання моделі штучної нейронної мережі Хопфілда для розв’язання задач класифікації і регрессії

Науковий керівник: ст. викл. Іщенко Г.В.