Дяченко Максим Сергійович – Дослідження засобів побудови підсистем формування завдання на дослідження для САПР ALLTED

Дяченко Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів побудови підсистем формування завдання на дослідження для САПР ALLTED

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.