Проєкти освітніх програм

Зауваження та пропозиції стосовно змісту освітніх програм надсилайте, будь-ласка, вченому секретарю кафедри системного проєктування НН ІПСА Безносику О.Ю.: beznosyk.oleksandr@lll.kpi.ua, https://t.me/obeznosyk

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “Комп’ютерні науки” 2024 (до 30.04.2024)

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Комп’ютерні науки” 2024 (до 30.04.2024)

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання” 2024 (до 30.04.2024)

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання” 2024 (до 30.04.2024)

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання”

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання”

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Комп’ютерні науки”

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “Комп’ютерні науки”