Ель Джувейді Абулсан Рімма Резкалівна (ІТП) – SmartGrid в енергетиці

Ель Джувейді Абулсан Рімма Резкалівна (ІТП)

Тема дипломної роботи: SmartGrid в енергетиці

Науковий керівник: проф. Петренко А.І.