Галатенко Дмитро Володимирович – Розпізнавання нот піаніно за допомогою штучних нейронних мереж

Галатенко Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Розпізнавання нот піаніно за допомогою штучних нейронних мереж

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.