Галатенко Дмитро Володимирович – Розпізнавання нот піаніно за допомогою нейронних мереж

Галатенко Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Розпізнавання нот піаніно за допомогою нейронних мереж

Науковий керівник: доц. к.т.н. Харченко К.В.