Галатенко Дмитро Володимирович – Розробка модуля розпізнавання елементів графічного інтерфейсу користувача

Галатенко Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Розробка модуля розпізнавання елементів графічного інтерфейсу користувача

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Корначевський Я.І.