Галушко Марія Олегівна – Класифікація зображень на GPU за допомогою нейронних мереж

Галушко Марія Олегівна

Тема дипломної роботи: Класифікація зображень на GPU за допомогою нейронних мереж

Науковий керівник: к.т.н., доц. Харченко К.В