Галушко Марія Олегівна – Бібліотека наукових публікацій з використанням RDF-сховищ

Галушко Марія Олегівна

Тема дипломної роботи: Бібліотека наукових публікацій з використанням RDF-сховищ

Науковий керівник: к.т.н. Булах Б. В.