Голубова Ірина Андріївна – Дослідження технологій розподілених обчислень в середовищі Android

Голубова Ірина Андріївна

Тема дипломної роботи: Дослідження технологій розподілених обчислень в середовищі Android

Науковий керівник: доц. Кисельов Г.Д.