Гомольський Євген Васильович – Семантична оболонка для реляційних баз даних

Гомольський Євген Васильович

Тема дипломної роботи: Семантична оболонка для реляційних баз даних

Науковий керівник: проф. Петренко А. І.