Гончаренко Валерій Сергійович – Автоматизована система побудови онтологій

Гончаренко Валерій Сергійович

Тема дипломної роботи: Автоматизована система побудови онтологій

Науковий керівник: Доц. Гемба О. В.