Грицук Артем Сергійович (ІТП) – Розробка графічного засобу для налагодження СУБД PostgreSQL

Грицук Артем Сергійович (ІТП)

Тема дипломної роботи: Розробка графічного засобу для налагодження СУБД PostgreSQL

Науковий керівник: доц. Воевода О.О.