Грицук Артем Сергійович – Оптимізація БД під управлінням СУБД PosgtreSQL9

Грицук Артем Сергійович

Тема дипломної роботи: Оптимізація БД під управлінням СУБД PosgtreSQL9

Науковий керівник: доц. Воєвода О. О.