Гудирєв Сергій Володимирович – Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора

Гудирєв Сергій Володимирович

Тема дипломної роботи: Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.