Іванченко Роман Миколайович – Рейтинг навчального закладу по науковій роботі в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття

Іванченко Роман Миколайович

Тема дипломної роботи: Рейтинг навчального закладу по науковій роботі в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.