Яременко Андрій Костянтинович – Дослідження засобів організації WEB доступу до САПР ALLTED

Яременко Андрій Костянтинович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів організації WEB доступу до САПР ALLTED

Науковий керівник: Доц. Ладогубець В. В.