Качко Микиті Андрійовичу – Прикладні високопродуктивні кластерніобчислення в HADOOP

Качко Микиті Андрійовичу

Тема дипломної роботи: Прикладні високопродуктивні кластерніобчислення в HADOOP

Науковий керівник: к.т.н. доц. Харченко К.В.