Казаченко Ольга Дмитрівна – Дослідження методів протидії аналізу криптосистем при апаратній реалізації RSA

Казаченко Ольга Дмитрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів протидії аналізу криптосистем при апаратній реалізації RSA

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Капшук О.О.