Казаченко Ольга Дмитрівна – Аналіз захищених Proxy-з’єднань

Казаченко Ольга Дмитрівна

Тема дипломної роботи: Аналіз захищених Proxy-з’єднань

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Кірюша Б.А.