Казаков Олег Володимирович – Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії

Казаков Олег Володимирович

Тема дипломної роботи: Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.