Хачатрян Артем Артакович – Побудова семантичних веб-додатків з використанням мов опису логічних правил

Хачатрян Артем Артакович

Тема дипломної роботи: Побудова семантичних веб-додатків з використанням мов опису логічних правил

Науковий керівник: доц. к.т.н Булах Б. В.