Ханенко Олександр Андрійович – Автоматизовані засоби парсингу проектів дистанційного навчання в Cloud для заповнення сайту http://dl-cloud.kpi.ua

Ханенко Олександр Андрійович

Тема дипломної роботи: Автоматизовані засоби парсингу проектів дистанційного навчання в Cloud для заповнення сайту http://dl-cloud.kpi.ua

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О. П.