Клітовченко Микола Ігорович – Розпізнавання образів і жестів як метод керуючого інтерфейсу інтегрованого CCTV комплексу

Клітовченко Микола Ігорович

Тема дипломної роботи: Розпізнавання образів і жестів як метод керуючого інтерфейсу інтегрованого CCTV комплексу

Науковий керівник: Корначевський Я.І.