Клітовченко Микола Ігорович – Розробка системи визначення відстані до об’єктів за допомогою OpenCV

Клітовченко Микола Ігорович

Тема дипломної роботи: Розробка системи визначення відстані до об’єктів за допомогою OpenCV

Науковий керівник: Доцент кафедри СП Харченко К.В