Кондіус Костянтин Юрійович – Засоби отримання та обчислення присутності, цитованості та Н-індекса в наукових базах даних

Кондіус Костянтин Юрійович

Тема дипломної роботи: Засоби отримання та обчислення присутності, цитованості та Н-індекса в наукових базах даних

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.